E-mailcampagne optimalisatie

Vreemde ogen dwingen. Omdat we bij veel bedrijven een kijkje in de keuken nemen, zijn we goed op de hoogte van de do’s en dont’s ookwel de best practices. We gebruiken die kennis graag om je te helpen je campagnes te optimaliseren.

  • Personalisatie strategie
  • Beleid m.b.t. verzendfrequentie en -tijdstip
  • Ontwikkelen van op gedrag gebaseerde events als trigger voor communicatie
  • A/B and Multivariant testing

We kunnen ook  E-mail Deliverability Assesments afnemen. Hiermee krijg je beter inzicht in de het feit of de e-mails wel w0rden bezorgd.